Odbavovací systém

Od 1.1.2005 je v MAD v Třebíči v plném rozsahu používán způsob odbavování cestujících pomocí bezkontaktních platebních karet, dřívější papírové průkazky s kupony již neplatí. Karta je vlastnictvím držitele, její cena vč. potisku a ochranného pouzdra je 100,- Kč.

Prodej karet: Karty lze zakoupit v předprodejní kanceláři na Karlově náměstí 29 (průchod na Starou poštu) v Třebíči (dále „prodejna“). Pro vydání karty je nutno vyplnit žádost a předložit potřebné doklady.

Pro občanskou kartu doklad totožnosti (OP,CP); pro žákovskou kartu CP nebo rodný list dítěte popř. žákovský průkaz vystavený příslušným dopravcem podle zvláštního předpisu; pro studentskou kartu OP (CP) + platné potvrzení školy o studiu; pro seniorskou kartu starobní důchodci OP (CP) + platný doklad o pobírání důchodu, invalidní důchodci OP (CP) + platný doklad o přiznání plného invalidního důchodu; pro bezplatnou kartu OP (CP) + příslušný průkaz dle tarifu.

Fotografie se pořizuje na místě zdarma. V souvislosti se vzájemným uznáváním „elektronických peněženek“ více dopravci platí pro vydávání a užívání karet vydaných TRADO-MAD od 1.1.2005 „Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků pro úhradu jízdného“ (dále jen „obchodní podmínky) zveřejněné v prodejně a dalších informačních místech.

Způsob použití karty v autobusu: Při placení jednotlivého jízdného kartou nabitou jako elektronická peněženka je třeba nejdříve oznámit požadovaný druh jízdného řidiči, který jej zvolí v pokladně. Cestující potom přiloží kartu do vzdálenosti asi 5 – 8 cm k terminálu tam, kde je obrázek ruky s kartou. Po zvukovém signálu potvrzení platnosti operace vydá strojek cestujícímu jízdenku. V případech použití karty jako časové jízdenky nebo karty pro bezplatnou přepravu se bez oznámení řidiči karta přiloží popsaným způsobem popsaným k terminálovému zařízení, který potvrdí platnost operace, jízdenka se nevydává.

K pokladně se karta nepřikládá pouze v případě platby zlevněného jízdného nebo dopravného pro žáky nebo důchodce v hotovosti, kdy se karta používá pouze k prokázání nároku na tuto slevu. Podle smluvních přepravních podmínek je cestující povinen uvedené zásady dodržovat.

Změna druhu karty: Kartu lze na základě žádosti a po předložení potřebných dokladů uvedených v žádosti a úhradě poplatku 30,- Kč v prodejně změnit na jakýkoliv jiný druh, pro nějž držitel splňuje podmínky.

Převedení karty na jiného držitele: Kartu lze na základě žádosti předložení dokladů uvedených v žádosti a úhradě poplatku 30,- Kč v předprodejní kanceláři převést na jiného uživatele, splňujícího podmínky pro držení karty příslušného druhu.

Kombinace druhů karet: Všechny druhy karet mohou být v prodejně nabity či dobity též jako elektronická peněženka po zaplacení částky, jejíž nabití či dobití je požadováno. 

Blokace karty: Kartu lze na základě vyplněné žádosti zablokovat (např. při ztrátě či odcizení karty), S kartou lze provádět i další operace (odblokování, přehled posledních 5 operací, vypovězení karty).

Vrácení peněz: Držitel má nárok na vrácení plné výše zůstatku na elektronické peněžence podle obchodních podmínek.

Vzájemné uznávání karet dopravci: Od 1.1.2005 lze platebními kartami vydanými TRADO-MAD nabitými jako elektronická peněženka platit za jednotlivou jízdu i v autobusech TRADO–BUS. Tato možnost bude postupně rozšiřována i na další dopravce.

 

Dobíjení karet

Všechny druhy karet lze dobít v prodejně nebo automatu, elektronické peněženky lze za stanovených podmínek dobíjet i v autobusech (cestující mohou nabíjet karty v pracovní dny od 8:00 do 13:00 a od 16:00 do konce provozní doby, pokud to provozní podmínky podle posouzení řidiče dovolí. EP se v autobuse dobíjejí v celých stokorunách od 100 do 1 000 Kč).
Od 21. 10. 2014 je možné v předprodejní kanceláři platit za dobíjení karet bezhotovostně.

Provozní doba v prodejně karet

Adresa: Karlovo nám. 23 (vedle Staré pošty)

předprodejní kancelář dobíjecí automat
pondělí 9:30-12:30 13:00-18:00 nonstop
úterý 6:00-10:30 11:00-14:30 nonstop
středa 9:30-12:30 13:00-18:00 nonstop
čtvrtek 6:00-10:30 11:00-14:30 nonstop
pátek 6:00-10:30 11:00-14:30 nonstop
so,ne,sv zavřeno nonstop

V automatu je možné dobíjet časové jízdenky i elektronickou peněženku. Nelze v něm prodlužovat platnost studentských a seniorských karet.

Aktuálně

Zrušení zastávky Colas | 16.09.2021 | Zastávka Colas ve směru do centra bude dne 20. září definitivně zrušena. Autobusy linky 12 budou po zastávce Palečkův mlýn zastavovat až na zastávce Mototechna. Směr do Ptáčova zůstane nezměněn. více novinek zde
Najít spojení
odkud: kam:
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.