Odbavovací systém

Od 1.1.2005 je v MAD v Třebíči v plném rozsahu používán způsob odbavování cestujících pomocí bezkontaktních platebních karet, dřívější papírové průkazky s kupony již neplatí. Karta je vlastnictvím držitele, její cena vč. potisku a ochranného pouzdra je 100,- Kč.

Prodej karet: Karty lze zakoupit v předprodejní kanceláři na Karlově náměstí 29 (průchod na Starou poštu) v Třebíči (dále „prodejna“). Pro vydání karty je nutno vyplnit žádost a předložit potřebné doklady.

Pro občanskou kartu doklad totožnosti (OP,CP); pro žákovskou kartu CP nebo rodný list dítěte popř. žákovský průkaz vystavený příslušným dopravcem podle zvláštního předpisu; pro studentskou kartu OP (CP) + platné potvrzení školy o studiu; pro seniorskou kartu starobní důchodci OP (CP) + platný doklad o pobírání důchodu, invalidní důchodci OP (CP) + platný doklad o přiznání plného invalidního důchodu; pro bezplatnou kartu OP (CP) + příslušný průkaz dle tarifu.

Fotografie se pořizuje na místě zdarma. V souvislosti se vzájemným uznáváním „elektronických peněženek“ více dopravci platí pro vydávání a užívání karet vydaných TRADO-MAD od 1.1.2005 „Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků pro úhradu jízdného“ (dále jen „obchodní podmínky) zveřejněné v prodejně a dalších informačních místech.

Způsob použití karty v autobusu: Při placení jednotlivého jízdného kartou nabitou jako elektronická peněženka je třeba nejdříve oznámit požadovaný druh jízdného řidiči, který jej zvolí v pokladně. Cestující potom přiloží kartu do vzdálenosti asi 5 – 8 cm k terminálu tam, kde je obrázek ruky s kartou. Po zvukovém signálu potvrzení platnosti operace vydá strojek cestujícímu jízdenku. V případech použití karty jako časové jízdenky nebo karty pro bezplatnou přepravu se bez oznámení řidiči karta přiloží popsaným způsobem popsaným k terminálovému zařízení, který potvrdí platnost operace, jízdenka se nevydává.

K pokladně se karta nepřikládá pouze v případě platby zlevněného jízdného nebo dopravného pro žáky nebo důchodce v hotovosti, kdy se karta používá pouze k prokázání nároku na tuto slevu. Podle smluvních přepravních podmínek je cestující povinen uvedené zásady dodržovat.

Změna druhu karty: Kartu lze na základě žádosti a po předložení potřebných dokladů uvedených v žádosti a úhradě poplatku 30,- Kč v prodejně změnit na jakýkoliv jiný druh, pro nějž držitel splňuje podmínky.

Převedení karty na jiného držitele: Kartu lze na základě žádosti předložení dokladů uvedených v žádosti a úhradě poplatku 30,- Kč v předprodejní kanceláři převést na jiného uživatele, splňujícího podmínky pro držení karty příslušného druhu.

Kombinace druhů karet: Všechny druhy karet mohou být v prodejně nabity či dobity též jako elektronická peněženka po zaplacení částky, jejíž nabití či dobití je požadováno. 

Blokace karty: Kartu lze na základě vyplněné žádosti zablokovat (např. při ztrátě či odcizení karty), S kartou lze provádět i další operace (odblokování, přehled posledních 5 operací, vypovězení karty).

Vrácení peněz: Držitel má nárok na vrácení plné výše zůstatku na elektronické peněžence podle obchodních podmínek.

Vzájemné uznávání karet dopravci: Od 1.1.2005 lze platebními kartami vydanými TRADO-MAD nabitými jako elektronická peněženka platit za jednotlivou jízdu i v autobusech TRADO–BUS. Tato možnost bude postupně rozšiřována i na další dopravce.

 

Dobíjení karet

Všechny druhy karet lze dobít v prodejně, elektronické peněženky lze za stanovených podmínek dobíjet i v autobusech. Tyto možnosti mohou být dále rozšířeny.

Od 21. 10. 2014 je možné v předprodejní kanceláři platit za dobíjení karet bezhotovostně.

Provozní doba v prodejně karet

Adresa: Karlovo nám. 23 (vedle Staré pošty)

pondělí 9:30-12:30 13:00-18:00
úterý 6:00-10:30 11:00-14:30
středa 9:30-12:30 13:00-18:00
čtvrtek 6:00-10:30 11:00-14:30
pátek 6:00-10:30 11:00-14:30
so,ne,sv zavřeno

Aktuálně

Konec uzavírky na Demlově | 30.11.2018 | V neděli 2. 12. 2018 od 5:00 se vrací linky 1, 14 do své původní trasy. Uzavírka ulice Demlova bude ukončena. více novinek zde
Najít spojení
odkud: kam:
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.