Tarif Městské autobusové dopravy v Třebíči

Nový tarif od 1. ledna 2017

 

Tarif platný do 31. 12. 2016

Jízdné za jednotlivou jízdu, dovozné za zavazadla:

Způsob placení kartou v hotovosti
cestující ve věku od 15 let 7,- Kč 10,- Kč
starobní a plně invalidní důchodci 3,- Kč 5,- Kč
děti od 6 do 15 let 3,- Kč 5,- Kč
dětský kočárek bez dítěte, invalidní vozík bez uživatele 3,- Kč 5,- Kč
zavazadlo (dle smluvních přepravních podmínek) 3,- Kč 5,- Kč
pes na krátkém vodítku 7,- Kč 10,- Kč
pes ve schráně s nepropustným dnem 3,- Kč 5,- Kč

Od 1. 10. 2012 je možné jízdenku pro jednotlivou jízdu do 30 minut od nástupu do prvního vozu použít pro jeden přestup do dalšího vozu.

Časové jízdenky: 

měsíční jízdenka MAD občanská 190,- Kč
měsíční jízdenka MAD žákovská, studentská 
(platí pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol)
80,- Kč
měsíční jízdenka MAD pro starobní a plně invalidní důchodce 80,- Kč
čtvrtletní jízdenka MAD občanská 500,- Kč
čtvrtletní jízdenka MAD pro starobní a plně invalidní důchodce 210,- Kč

Bezplatně se přepravují

  • osoby stanovené v položce „Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy“ aktuálního výměru ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro příslušný rok,
  • dětský kočárek s dítětem,
  • invalidní vozík obsazený uživatelem,
  • držitelé průkazů vydaných: Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů ČR, Ústřední radou Svazu PTP-VTNP (osoby pobývající v minulosti v tzv. Vojenských táborech nucených prací),
  • strážník Městské policie Třebíč v uniformě.

Jízdné za jednotlivé jízdné a dovozné za zavazadla neplatí pro přestup a je jednotné v celé síti MAD, a to v denním i nočním provozu. Ceny jízdného, dovozného a časových jízdenek jsou uvedeny včetně DPH (5%) . Tarif byl schválen s platností od 1. ledna 2005 na základě usnesení vydaného radou města Třebíče na její 55. schůzi konané dne 24.9.2004.

Aktuálně

Omezení na Karlově náměstí | 16.10.2018 | V termínech 26.10.2018 19:30-21:00 (pátek) a 4.11.2018 0:00-14:00 (neděle) bude z důvodu konání akcí uzavřen průjezd západní částí Karlova náměstí.Zastávky na Karlově náměstí budou obslouženy standardním způsobem bez omezení.Zastávky na Komenského náměstí ... více novinek zde
Najít spojení
odkud: kam:
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.