Tarif Městské autobusové dopravy v Třebíči

Tarif od 1. dubna 2023

 

Tarif platný od 1. 1. 2019

Jízdné za jednotlivou jízdu, dovozné za zavazadla:

Způsob placení kartou v hotovosti
cestující ve věku od 15 let 9,- Kč 12,- Kč
starobní a plně invalidní důchodci 5,- Kč 7,- Kč
děti od 6 do 15 let 5,- Kč 7,- Kč
kočárek bez dítěte, invalidní vozík bez uživatele, kolo, koloběžka 7,- Kč 10,- Kč
zavazadlo (dle smluvních přepravních podmínek) 5,- Kč 10,- Kč
pes na krátkém vodítku nebo ve schráně s nepropustným dnem 10,- Kč 15,- Kč
hromadné školní jízdné (do 30 dětí do 15-ti let + 2 doprovod) - 50,- Kč
24hodinová jízdenka 30,- Kč 40,- Kč

Jízdenku pro jednotlivou jízdu lze do 30 minut od zakoupení použít pro přestup do dalšího vozu.

Časové jízdenky měsíční čtvrtletní pololetní roční
občanská jízdenka 250,- Kč 650,- Kč 1140,- Kč 2200,- Kč
žákovská jízdenka 100,- Kč 250,- Kč 480,- Kč

800,- Kč
(kalendářní rok)

studentská jízdenka 120,- Kč 300,- Kč 500,- Kč

900,- Kč
(školní rok)

starobní důchodci do 70 let
důchodci pro invaliditu II. a III. stupně

100,- Kč 250,- Kč 420,- Kč 800,- Kč
senioři nad 70 let (pouze s kartou MAD) zdarma zdarma zdarma zdarma

Začátek platnosti časové jízdenky je možné nastavit libovolně, nemusí být použity kalendářní období.

Bezplatně se přepravují

  • osoby stanovené v položce „Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy“ aktuálního výměru ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro příslušný rok,
  • dětský kočárek s dítětem + 1 doprovod,
  • invalidní vozík obsazený uživatelem,
  • držitelé průkazů vydaných: Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů ČR, Ústřední radou Svazu PTP-VTNP (osoby pobývající v minulosti v tzv. Vojenských táborech nucených prací),
  • strážník Městské policie Třebíč v uniformě.

Ceny jízdného, dovozného a časových jízdenek jsou uvedeny včetně DPH.

Aktuálně

Uzavírka v Týně | 12.05.2024 | Z důvodu uzavírky části křižovatky na konci ulice Nová a uzavírky ulic Jindřichova a Josefa Suka nebude možný průjezd autobusů linek 10 a 31. Zastávky Račerovická (pouze pro linku 10), Na Příkopech, Nová a Koutkova budou od pátku 17. května, 18:00 do neděle 19. května, 20:00 nahrazeny zastávkou Sýpky.... více novinek zde
Najít spojení
odkud: kam:
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.