Tarif Městské autobusové dopravy v Třebíči

Nový tarif od 1. ledna 2017

 

Tarif platný do 31. 12. 2016

Jízdné za jednotlivou jízdu, dovozné za zavazadla:

Způsob placení kartou v hotovosti
cestující ve věku od 15 let 7,- Kč 10,- Kč
starobní a plně invalidní důchodci 3,- Kč 5,- Kč
děti od 6 do 15 let 3,- Kč 5,- Kč
dětský kočárek bez dítěte, invalidní vozík bez uživatele 3,- Kč 5,- Kč
zavazadlo (dle smluvních přepravních podmínek) 3,- Kč 5,- Kč
pes na krátkém vodítku 7,- Kč 10,- Kč
pes ve schráně s nepropustným dnem 3,- Kč 5,- Kč

Od 1. 10. 2012 je možné jízdenku pro jednotlivou jízdu do 30 minut od nástupu do prvního vozu použít pro jeden přestup do dalšího vozu.

Časové jízdenky: 

měsíční jízdenka MAD občanská 190,- Kč
měsíční jízdenka MAD žákovská, studentská 
(platí pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol)
80,- Kč
měsíční jízdenka MAD pro starobní a plně invalidní důchodce 80,- Kč
čtvrtletní jízdenka MAD občanská 500,- Kč
čtvrtletní jízdenka MAD pro starobní a plně invalidní důchodce 210,- Kč

Bezplatně se přepravují

  • osoby stanovené v položce „Doprava osob městská hromadná a příměstská provozovaná v rámci městské hromadné dopravy“ aktuálního výměru ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro příslušný rok,
  • dětský kočárek s dítětem,
  • invalidní vozík obsazený uživatelem,
  • držitelé průkazů vydaných: Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů ČR, Ústřední radou Svazu PTP-VTNP (osoby pobývající v minulosti v tzv. Vojenských táborech nucených prací),
  • strážník Městské policie Třebíč v uniformě.

Jízdné za jednotlivé jízdné a dovozné za zavazadla neplatí pro přestup a je jednotné v celé síti MAD, a to v denním i nočním provozu. Ceny jízdného, dovozného a časových jízdenek jsou uvedeny včetně DPH (5%) . Tarif byl schválen s platností od 1. ledna 2005 na základě usnesení vydaného radou města Třebíče na její 55. schůzi konané dne 24.9.2004.

Aktuálně

Omezení na ul. Brněnská | 14.06.2018 | V termínu od 25. 6. do 1. 7. 2018 bude kvůli stavebním pracím bez obsluhy zastávka Autodružstvo ve směru do centra. Nejbližší náhrádní zastávka je Colas. více novinek zde
Najít spojení
odkud: kam:
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.