Reklama na autobusech MAD

Ze spektra reklamních možností zaměřených na region je jistě tou nejvýhodnější a nejnápadnější. Je určena především společnostem, které jsou v místní lokalitě trvale usazeny na trhu. Tento způsob reklamy vzbuzuje dojem velmi silné společnosti, která v regionu „ovládá“ dané odvětví. Pro svoji pohyblivost po celé lokalitě je velmi sledována a její efektivnost je tedy velmi vysoká. Představuje prezentaci nejen u skupiny obyvatel bezprostředně používajících MAD, ale i u skupiny chodců a lidí jedoucích v automobilech.

Vozidla s celoplošnou reklamou jsou pravidelně nasazována na různé linky tak, aby zasáhla svojí přítomností co největší plochu našeho města. Díky mnoha zastávkám se autobus MAD s celoplošnou reklamou stává „neustále se přemísťujícím billboardem“ se stálým davem čekajících „diváků“. Ze zkušeností z jiných měst je známo, že postupem času se pro jednotlivé autobusy s celoplošnou reklamou vžívá pojmenování podle toho, jakou reklamu „nosí“. Celoplošná reklama je dále předávána lidem, kteří ji v daný den neviděli - např.: „Jel jsem dnes do práce KOLOU“. Smlouvu o využití celoplošné reklamy je možné uzavřít na jeden nebo dva roky (při uzavření smlouvy na dva roky je cena výhodnější).

Nájemce má možnost při ukončení pronájmu celoplošné reklamy na autobusu MAD požádat o prodloužení pronájmu na další časové období za výhodných podmínek. Pro celoplošnou reklamu jsou určeny vekeré plochy na autobusu o celkové výměre větší než 25 m2.

Veškeré ostatní grafické prvky a nápisy se zhotovují ze samolepících fólií s životností vysoce přesahující dobu trvání celoplošné reklamy. Také je možnost využití zhotovení jakýcholi barevných fotografií na samolepící fotofólie, nebo nástřik americkou retuší. Grafický návrh „Vašeho“ autobusu Vám zhotovíme na základě Vašich představ a požadavků, popřípadě reklamu vyrobíme podle Vámi dodaného grafického návrhu.

Reklama na dálkových autobusech

Meziměstské linky

Pro účely reklamy Vaší firmy i mimo město Třebíč vám nabízíme reklamní plochy na autobusech meziměstské dopravy. Tato reklama se zhotovuje ze samolepících fólií, popř. foto-fólií. Zviditelníte se tím i za hranicemi našeho města.

Aktuálně

Uzavírka v Týně | 12.05.2024 | Z důvodu uzavírky části křižovatky na konci ulice Nová a uzavírky ulic Jindřichova a Josefa Suka nebude možný průjezd autobusů linek 10 a 31. Zastávky Račerovická (pouze pro linku 10), Na Příkopech, Nová a Koutkova budou od pátku 17. května, 18:00 do neděle 19. května, 20:00 nahrazeny zastávkou Sýpky.... více novinek zde
Najít spojení
odkud: kam:
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.