Vážení cestující,

od 11. září, předpoklad do 10. října 2023 je z důvodu opravy inženýrských sítí a pokládky nového povrchu pro veškerou dopravu uzavřena ulice 9. května.

Vzhledem k významnému zásahu do hlavní silniční sítě města bylo nutné změnit trasování a směry některých linek. V maximální míře bylo zachováno stávající trasování. Výlukové opatření má tyto základní změny:

-          některé zastávky nelze autobusem obsloužit a budou po dobu výluky zrušeny: Žerotínovo nám., Sýpky (nemožnost bezpečného otočení autobusu), Zámek a Račerovická (uvnitř uzavřeného úseku), Na Příkopech (obsluhuje pouze linka 31) a Týn, Jednota (nahrazeno blízkou zastávkou Nová)

-          linka 10 je provozována pouze v úseku Poliklinika – Karlovo náměstí (a zpět)

-          linka 11 je v úseku Karlovo náměstí – Na Holečku vedena ve stávající trase obousměrně „pravou větví“ (přes zastávky Kaufland, ZŠ Na Kopcích a M. Majerové), z Týna pak obsluhuje Podklášteří jednosměrným objezdem přes zastávky Palackého, Koutkova a Nová; spoje pak pokračují ze zastávky Na Holečku zpět na Karlovo náměstí

-          linka 5 - vybrané spoje pokračují ze zastávky Na Holečku bez přestupu jako linka 11, přes zastávky Palackého, Koutkova a Nová v uvedeném směru; po návratu na zastávku Na Holečku pokračují opět jako linka 5 až do Boroviny

-          dochází k posílení víkendového provozu linky 11 za zrušený úsek linky 10

-          linky 21 a 31 mají změněné trasy, sledujte proto jejich jízdní řády nebo níže přiložené schéma

Dle aktuální dopravní situace je možné, že v některých částech Týna bude docházet ke kolonám. Prosíme proto cestující o shovívavost.

Děkujeme za pochopení.

Schéma MAD Třebíč

Aktuálně

Uzavírka Nové Vsi | 19.10.2023 | Z důvodu dokončovacích prací na uzavírce bude v pondělí 23. a úterý 24. října 2023 pro veškerou dopravu uzavřena Nová Ves. Zastávky Nová Ves a Přibyslavice budou zrušeny. Autobusy linky 31 budou obslouží navíc zastávku Přibyslavice, závod. Bude změněno pořadí zastávek a ... více novinek zde
Najít spojení
odkud: kam:
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.