Aktuální informace

Rekonstrukce křižovatky u Kuchyňky - IV. etapa (14.06.2023)

AKTUALIZOVÁNO: Z důvodu uzavírky ramene křižovatky v ulici U Kuchyňky bude od 19. června 8:00 do 30. července 2023 zrušena zastávka Sýpky. Náhradou zastaví autobusy linky 11 na zastávce Račerovická.

Večerní závlekový spoj linky 5, který se mění na linku 11 a zpět na linku 5 po trase Na Holečku -> Týn, Jednota -> Palackého -> Sýpky -> Račerovická -> Na Příkopech -> Nová -> Na Holečku pojede ze zastávky Palackého přímo na zastávku Nová a vynechá uvedené mezilehlé zastávky.

Částečná uzavírka křižovatky před Úřadem práce (13.06.2023)

Z důvodu postupujících prací na výměně semaforů bude od 19. června 8:00 do 16. července 2023 znemožněno levé odbočení ze Sucheniovy ulice na Komenského náměstí a levé odbočení z Komenského na Masarykovo náměstí.

Zastávka Komenského nám. bude pouze pro linky č. 1, 5, 14 a 21 a pouze pro směr do centra zrušena. Autobusy budou zastavovat na autobusovém nádraží, stanovišti č. 16. Směr do Boroviny i zastavení autobusů linek 4 a 13 na Komenského náměstí zůstává obvyklým způsobem.

Autobusy linek 4 a 13 pojedou po obsloužení zastávky Komenského nám. ve směru na Železniční stanici kvůli nemožnosti odbočení vlevo směrem na Borovinu kde se bez zastavení otočí přes autobusové nádraží, a pak pojedou na vlakové nádraží.

Rekonstrukce křižovatky u Kuchyňky - III. etapa (26.05.2023)

Termín od 29. května 8:00 do 26. června 2023 8:00.

Z důvodu pokračujících prací na výstavbě křižovatky pokračuje III. etapou uzavírka části ulice Račerovická (severní rameno křižovatky u Kuchyňky). Autobusy linek 10, 11, 21 a 31 budou uzavřený úsek objíždět ulicí Na Kocandě.

Zastávka Račerovická ve směru do centra bude nahrazena zastávkou Sýpky, směr z centra je již mimo neprůjezdný úsek, a bude tedy obsloužen standardně.

Zrušení zastávky Zámek (26.05.2023)

Nepřetržitě od 2. dubna předběžně do konce srpna je z důvodu omezení a výkopových prací v souvislostí s rekonstrukcí ulice 9. května a výstavby světelné křižovatky u Kuchyňky zrušena zastávka Zámek ve směru z centra.

(jedná se o oddělení informace z hlavní uzavírky křižovatky u Kuchyňky)

Uzavírka Karlova nám. (15.05.2023)

Z důvodu konání kulturní akce Sobota v pohybu bude v sobotu 20. května od 13:00 do 17:00 znemožněn průjezd autobusů po západní straně Karlova náměstí.

Autobusy dotčený úsek objedou okolo centra a autobusového nádraží. Nedochází k žádným změnám pořadí zastávek, ani jejich umístění.

Pravděpodobně ale bude docházet ke zpožděním a ohrožení přestupu na Karlově náměstí (garantovány 3 minuty). Pro přestup mezi linkami 4 a 5 využijte zastávku Komenského náměstí.

Uzavírka ulice Bedřicha Václavka (28.04.2023)

Z důvodu pokračujících prací bude dočasně zjednosměrněna ulice Bedřicha Václavka.

Ve směru Poliklinika Vltavínská tak budou i nadále autobusy linek 1, 10 a 14 objíždět dotčený úsek přes Komenského náměstí.

Termín: 2. května 7:00 až 19. května 2023

Nadále nedochází k žádným změnám v obsluze zastávek.

Uzavírka ulice Bedřicha Václavka (22.04.2023)

Z důvodu uzavírky ulice Bedřicha Václavka budou v termínu od 24. dubna 6:00 do 1. května 2023 20:00 autobusy linek 1, 10 a 14 obousměrně objíždět úsek mezi zastávkami Karlovo náměstí - Nádražní / Železniční stanice / Bráfova přes Komenského náměstí.

Nedochází k žádným změnám v obsluze zastávek.

Najít spojení
odkud: kam:
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.