Aktuální informace

Uzavírka ulic Jiráskova a Křížkovského (09.08.2023)

V termínu od 17. srpna 18:00 do 20. srpna 2023 20:00 budou dočasně zrušeny zastávky Václavské náměstí, Jiráskova a Křížkovského. Náhradou zastaví autobusy linky 10 na zastávce Demlova.

Uzavírka v Nové Vsi (16.07.2023)

Z důvodu výstavby kanalizace bude uzavřen průjezd Novou Vsí.

Autobusy linky 31 pojedou od 17. do 31. července po objízdné trase přes Petrovice. Zastávka Nová Ves bude přesunuta k výjezdu od Petrovic na hlavní silnici před dům č. p. 49. Z důvodu delší objízdné trasy lze očekávat zpoždění na spojích.

Od 1. srpna do 31. října pak bude umožněn průjezd po druhé straně návesního rybníka. Zastávka Nová Ves bude přesunuta před obecní úřad.

Omezení na křižovatce Bráfova x Nádražní (14.07.2023)

Z důvodu nemožnosti levého odbočení z Nádražní ulici na Bráfovu třídu pojedou autobusy linek 1 a 13 v termínu od 17. července 8:00 předpoklad do konce srpna 2023 náhradní trasou kolem nemocnice.

Nedochází k žádným změnám v obsluhovaných zastávkách.

Uzavírka ulice Modřínová (12.07.2023)

AKTUALIZOVÁNO: Z důvodu rekonstrukce ulice Modřínová v úseku od kruhového objezdu k hotelu Atom bude od 12. července 18:00 do 13. července 2023 23:00 zrušena zastávka Modřínová (linky 4 a 11).

Obsluha ostatních zastávek zůstane zachována. Využijte, prosím, blízkou zastávku Samešova, kde budou autobusy linky 11 náhradou zastavovat.

Rekonstrukce křižovatky u Kuchyňky - IV. etapa (14.06.2023)

AKTUALIZOVÁNO: Z důvodu uzavírky ramene křižovatky v ulici U Kuchyňky bude od 19. června 8:00 do 30. července 2023 zrušena zastávka Sýpky. Náhradou zastaví autobusy linky 11 na zastávce Račerovická.

Večerní závlekový spoj linky 5, který se mění na linku 11 a zpět na linku 5 po trase Na Holečku -> Týn, Jednota -> Palackého -> Sýpky -> Račerovická -> Na Příkopech -> Nová -> Na Holečku pojede ze zastávky Palackého přímo na zastávku Nová a vynechá uvedené mezilehlé zastávky.

Částečná uzavírka křižovatky před Úřadem práce (13.06.2023)

Z důvodu postupujících prací na výměně semaforů bude od 19. června 8:00 do 16. července 2023 znemožněno levé odbočení ze Sucheniovy ulice na Komenského náměstí a levé odbočení z Komenského na Masarykovo náměstí.

Zastávka Komenského nám. bude pouze pro linky č. 1, 5, 14 a 21 a pouze pro směr do centra zrušena. Autobusy budou zastavovat na autobusovém nádraží, stanovišti č. 16. Směr do Boroviny i zastavení autobusů linek 4 a 13 na Komenského náměstí zůstává obvyklým způsobem.

Autobusy linek 4 a 13 pojedou po obsloužení zastávky Komenského nám. ve směru na Železniční stanici kvůli nemožnosti odbočení vlevo směrem na Borovinu kde se bez zastavení otočí přes autobusové nádraží, a pak pojedou na vlakové nádraží.

Rekonstrukce křižovatky u Kuchyňky - III. etapa (26.05.2023)

Termín od 29. května 8:00 do 26. června 2023 8:00.

Z důvodu pokračujících prací na výstavbě křižovatky pokračuje III. etapou uzavírka části ulice Račerovická (severní rameno křižovatky u Kuchyňky). Autobusy linek 10, 11, 21 a 31 budou uzavřený úsek objíždět ulicí Na Kocandě.

Zastávka Račerovická ve směru do centra bude nahrazena zastávkou Sýpky, směr z centra je již mimo neprůjezdný úsek, a bude tedy obsloužen standardně.

Najít spojení
odkud: kam:
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.